Tuần 3 NFL chọn với Scott Erland

Qua Nolan

Cả Scott, cũng không phải là người bắt đầu phồng rộp mà chúng tôi đang hy vọng.Mahomes, quý thứ hai giật gân đã đưa chúng tôi cả hai chiến thắng, trong khi người Viking và Bengals tạo ra Scott và tôi, trông giống như những kẻ ngốc.Tuần trước: Scott 2-3;Nolan 3-2 mùa: Scott 2-3;Nolan 3-2 Scott, chọn Buffalo -6 so với Cincinnati, tôi