EP. 5: Phỏng vấn Matthew Staninger

Qua Nolan

Trong tập này, người dẫn chương trình Nolan Hughes nói chuyện với Matthew Staninger. Matt là nhà vô địch mới nhất của Peterson Classic. Anh ấy đã đăng giải đấu điểm cao nhất trong 75 năm và chia sẻ một số hiểu biết sâu sắc về sự độc đáo của giải đấu.