Truyền thuyết về Jason Belmonte vượt qua Bowling

Qua Nolan

Jason Belmonte đã cách mạng hóa môn thể thao bowling, trở thành thương hiệu của riêng mình và gần đây đã tuyên bố kỷ lục Majors mọi thời đại.Anh ấy đã không được đánh giá cao trong thế giới của các môn thể thao chuyên nghiệp quá lâu.Nó thời gian để thay đổi điều đó.