Cái chết không bao giờ có thể lấy Chadwick Boseman, khả năng truyền cảm hứng

Qua Nolan

Chadwick Boseman thể hiện một số nhân vật đen mang tính biểu tượng, quan trọng và có ảnh hưởng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Anh ấy đã mang đến cuộc sống là siêu anh hùng đen đầu tiên và tạo ra một biểu tượng của chính mình. Boseman đã phải đối mặt với tỷ lệ tử vong của chính mình với chẩn đoán ung thư năm 2016 và anh đã chọn tạo ra một cái gì đó bất tử.