Mười giao dịch có tác động nhất của năm 2010

Qua Nolan

Đã có hàng chục giao dịch và các bản hợp đồng đại lý miễn phí có chức vô địch, nhưng chỉ một số ít định hình lại môn thể thao của họ.Cái chết của lòng trung thành đã mở ra kỷ nguyên trao quyền cho người chơi.Dưới đây là các giao dịch có ảnh hưởng nhất của năm 2010: