Làm thế nào bowling đại học có thể (và tại sao họ nên) hoãn lại mùa giải 2020-21

Qua Nolan

Mùa bowling đại học 2020-21 sẽ bắt đầu vào tháng 9 như dự kiến, ngay cả khi số lượng trường hợp Covid-19 thiết lập các kỷ lục cao trên cả nước. Tôi đã phác thảo làm thế nào bowling đại học có thể đi theo con đường Ivy League và hoãn mùa giải cho đến học kỳ mùa xuân, trong khi bảo tồn toàn bộ lịch trình mùa giải.