Josh Allen Debunks nghịch lý Josh Allen

Bởi Nolan

Hiệu suất đáng kinh ngạc của Josh Allen vào chủ nhật đã chứng minh một lần và cho tất cả: Ông là một tiền vệ nhượng quyền thương mại.

Bởi vì College Bowling là tốt nhất

Bởi Nolan

Có rất nhiều lý do tại sao bowling đại học là tốt nhất, và rất ít người trong số họ có bất cứ điều gì để làm với bowling.

Mùa giải 2021 NFL: Tuần 7 chọn với Lauren và Scott

Bởi Nolan

Tuần 7 có một trò chơi không có phòng thủ, một trò chơi bóng đá Bengals cuối tháng 10 có ý nghĩa, một cuộc đắm tàu đang chờ đợi xảy ra, và một trò chơi thời điểm vàng đặc biệt không đầy cảm hứng vào tối chủ nhật.

Mùa giải 2021 NFL: Tuần 5 Chọn với Lauren và Scott

Bởi Nolan

Một trận đấu lại của AFC Championship giữa Buffalo và Kansas City tiêu đề slate Tuần 5, nhưng có rất nhiều điều để mong đợi, bao gồm: khởi đầu sự nghiệp đầu tiên của Trey Lance; Nerd Bowl giữa Browns và Chargers; và xem những lựa chọn của chúng tôi bùng nổ trong khuôn mặt của chúng tôi, giống như họ làm mỗi tuần!