Deja Vu tại mái vòm

Bởi Nolan

Chiến thắng của Syracuse trước Liberty và Malik Willis đã gửi lại những kỷ niệm sống động về một sự kiện bóng đá đại học khác: cuộc đấu tay đôi EJ Manuel khét tiếng với Mike Glennon.

Thông gió Về COVID-19

Bởi Nolan

Gần đây tôi đã mở mắt ra để làm thế nào “thế giới thực” xem COVID-19 và nó đã rất đáng sợ. Tôi muốn chia sẻ một vài suy nghĩ và, quan trọng nhất, nhấn mạnh rằng COVID-19 không phải là cúm.