Trong phần ba của bản xem trước mùa NFL ba phần, người dẫn chương trình Nolan H keo bong da hom nay 24h ughes và khách mời Cale Clinton thực hiện một số lựa chọn giải thưởng chính thức và không chính thức. Sau đó, họ tóm tắt những người chiến thắng trong bộ phận của họ, thảo luận về các ứng cử viên thẻ hoang dã, và sau đó đưa ra dự đoán Super Bowl của họ.