Trong phần 1 của một bản xem trước mùa NFL ba phần, c keo truc tuyen bong da hủ nhà Nolan Hughes và khách mời Cale ketquabongda net Clinton thảo luận về AFC. Họ trải qua những điểm mạnh và điểm yếu của mỗi đội và giải quyết phạm vi kết quả của họ.