Hãy để giải thưởng Anthony Davis bắt đầu!

Bởi Nolan

*Lưu ý: cột này ban đầu được viết vào ngày 28 tháng 1 năm 2019. Nó cuối cùng đã xảy ra: Anthony Davis đã yêu cầu một thương mại từ New Orleans Pelicans thông qua đại lý của mình, Rich Paul. Điều này đã được xây dựng trong nhiều năm, một kịch bản dường như không thể tránh khỏi. Davis đã bị mắc kẹt với một tổ chức đã chứng minh là không có gì kha khia tv trong việc xây dựng...

Đánh giá các lựa chọn của Pelicans với Anthony Davis

Bởi Nolan

* Lưu ý: cột này ban đầu được viết vào ngày 30 tháng 1 năm 2019 The Anthony Davis saga chỉ mới bắt đầu; nó có thể kéo dài vào mùa hè, khi Boston Celtics và New York Knicks có thể tham gia, hoặc Davis có thể được xử lý trong vòng một tuần. Nó không thể nhấn mạnh đủ mức độ quan trọng của thương m truc tiep bong da hd ại này là đối với...