EP. 5: Phỏng vấn Matthew Staninger

Qua Nolan

Trong tập này, người dẫn chương trình Nolan Hughes nói chuyện với Matthew Staninger. Matt là nhà vô địch mới nhất của Peterson Classic. Anh ấy đã đăng giải đấu điểm cao nhất trong 75 năm và chia sẻ một số hiểu biết sâu sắc về sự độc đáo của giải đấu.

EP. 4: 2021 Bản xem trước mùa NFL với CALE Clinton - Phần 3, Giải thưởng và Dự đoán playoff

Qua Nolan

Trong phần ba của bản xem trước mùa giải NFL ba phần, người dẫn chương trình Nolan Hughes và khách Calton Clinton thực hiện một số lựa chọn giải thưởng chính thức và không chính thức. Sau đó, họ tóm tắt lại những người chiến thắng bộ phận của họ, thảo luận về các ứng cử viên thẻ hoang dã, và sau đó đưa ra dự đoán Super Bowl của họ.