Trong phần 1 của bản xem trước mùa NFL ba phần, người dẫn chương trình Nolan Hughes và khách Calton Clinton thảo luận về AFC.Họ trải qua những điểm mạnh và điểm yếu của mỗi đội và giải quyết phạm vi kết quả của họ.

pubg esport