Tuần 2 kịch bản 15

Qua Nolan

Tôi đã đánh vào tất cả các cốt truyện lớn phát ra từ tuần 2, bao gồm Josh Allen và Cam Newton thật tuyệt vời, Drew Brees đã già và thời gian hoảng loạn ở San Francisco.Tôi cũng đã xếp hạng các đội 2-0 và 0-2 và các ứng cử viên MVP quá sớm của tôi.

NFL Tuần 1: Chọn và câu hỏi

Qua Nolan

Cột NFL Picks hàng tuần tồi tệ nhất chạy trở lại!Scott Erland trở lại, Lauren Moore tham gia khi mỗi chúng tôi chọn năm đội chống lại sự lây lan trong một cuộc thi mùa thân thiện.Tôi cũng chia sẻ năm câu hỏi của mình vào Tuần 1.

The Cleveland Browns đã đến

Qua Nolan

The Cleveland Browns có Baker Mayfield và Myles Garrett. Họ đã có một huấn luyện viên trưởng mới thú vị trong nhà bếp Freddie. Bây giờ, họ có người nhận rộng Megastar Odell Beckham Jr. Cleveland Browns chính thức là #good.