Hãy để rút thăm trúng thưởng Anthony Davis bắt đầu!

Qua Nolan

*Lưu ý: Cột này ban đầu được viết vào ngày 28 tháng 1 năm 2019. Cuối cùng nó đã xảy ra: Anthony Davis đã yêu cầu giao dịch từ New Orleans Pelicans thông qua người đại diện của ông, Rich Paul.Điều này đã được xây dựng trong nhiều năm, một kịch bản dường như không thể tránh khỏi.Davis đã bị mắc kẹt với một tổ chức đã được chứng minh là không thành công trong việc xây dựng

Đánh giá các tùy chọn Pelicans với Anthony Davis

Qua Nolan

*Lưu ý: Cột này ban đầu được viết vào ngày 30 tháng 1 năm 2019, Anthony Davis Saga chỉ mới bắt đầu;Nó có thể kéo dài vào mùa hè, khi Boston Celtics và New York Knicks có thể tham gia, hoặc Davis có thể bị xử lý trong vòng một tuần.Không thể nhấn mạnh đủ mức độ quan trọng của giao dịch này đối với các trò chơi