Jillian Martin là siêu sao trẻ tiếp theo của Bowling

Qua Nolan

Nếu bạn đang ở trong ngành công nghiệp bowling, bạn đã biết tên cô ấy. Nếu bạn không quen thuộc với cô ấy, bạn cần phải như vậy. Siêu sao trẻ tiếp theo của Bowling đã đến và tên của cô là Jillian Martin.