Xác định dàn diễn viên đôi tuyên viêt nam Lý tưởng của NBA SPACE NBA lý tưởng của NBA NBA

Qua Nolan

Quay phim cho Space Jam 2, phần tiếp theo của Space Jam năm 1996, sẽ bắt đầu vào mùa hè này. Michael Jordan giữ vai trò chính trong bản gốc, và LeBron James sẽ tiếp tục nhiệm vụ theo bước chân của Jordan, và đóng vai chính trong phần tiếp theo. Bộ phim sẽ được sản xuất bởi Ryan Coogler, người