Trong phần ba của bản xem trước mùa giải NFL ba phần, người dẫn chương trình Nolan Hughes và khách Calton Clinton thực hiện một số lựa chọn giải thưởng chính thức và không chính thức.Sau đó, họ tóm tắt lại những người chiến thắng bộ phận của họ, thảo luận về các ứng cử viên thẻ hoang dã, và sau đó đưa ra dự đoán Super Bowl của họ.