Mười buổi biểu mitom 1 tv diễn một mùa hàng đầu của năm 2010

Qua Nolan

Chúng tôi dành dường như mỗi mùa so sánh bất kỳ vận động viên nào đang tận hưởng 15 phút nổi tiếng của họ với những mùa giải lớn nhất mọi thời đại.Bạn có nhớ khi chúng tôi nghĩ Ryan Fitzpatrick có thể giành được MVP NFL vào tháng 9 năm 2018 không?Đồng thời, những câu nói cũ của các bản ghi có nghĩa là bị hỏng nhẫn đúng.Có mitom 1 tv lẽ không ai sẽ phá vỡ chuỗi trận đấu 56 trò chơi của Dimaggio-nhưng một số vận động viên đã phá vỡ các kỷ lục hơn 50 tuổi trong thập kỷ này.Dưới đây là những màn trình diễn một mùa tuyệt vời nhất của năm 2010: