Không thể tránh khỏi của Patrick Mahomes

Patrick Mahomes đã giành quyền kiểm soát AFC từ Tom Brady, nhưng sự gia tăng quyền lực tối cao của anh ta không thể khác biệt hơn. Nó đã được định sẵn từ lâu - chúng tôi vừa thông báo.