Deja Vu tại mái vòm

Qua Nolan

Chiến thắng của Syracuse, trước Liberty và Malik Willis đã gửi lại những ký ức sống động về một sự kiện bóng đá đại học khác: EJ Manuel khét tiếng so với Mike Glennon Duel.

Thio về Covid-19

Qua Nolan

Gần đây, tôi đã mở mắt ra thế nào về thế giới thực của thế giới thực tế Covid-19 và điều đó thật đáng sợ. Tôi muốn chia sẻ một vài suy nghĩ và quan trọng nhất là nhấn mạnh rằng Covid-19 không phải là bệnh cúm.